Regulamin sesji

Moja praca jest również moją pasją – oddaję jej całe swoje serce oraz zaangażowanie. Staram się z całych sił, abyście wspólnie ze mną przeżyli cudownie czas sesji. Poniższe informacje powstały po to, by umożliwić nam organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Jesteście dla mnie bardzo ważni, to dzięki Wam mogę się spełniać zawodowo, rozwijać skrzydła, praca z Wami to dla mnie zaszczyt.

§1

Definicje użytych pojęć:

  • „Fotograf” – osoba realizująca sesję fotograficzną w imieniu „Bobieni Fotografia”;

  • „Klient” – osoba (lub grupa osób) na rzecz której będzie realizowana sesja fotograficzna;

  • „Sesja” – usługa polegająca na wykonaniu serii zdjęć (nie obejmuje usług takich jak fryzjerstwo, wizaż, stylizacja itp.);

  • „Obróbka graficzna” – usługa polegająca na kompleksowej obróbce graficznej zdjęcia, obejmującej m.in. kadrowanie, korektę kolorów, winetowanie, a także szeroko rozumiany retusz.

§2

Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu oraz projektu umowy, której podpisanie nastąpi nie później niż w momencie rozpoczęcia sesji. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i warunków umowy.

§3

  1. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem. Po ustaleniu szczegółów należy wpłacić zadatek w wysokości 50% ceny sesji na podane poniżej konto:

Wiesław Bobieni

Nr Konta: 74114020040000300208599374

Tytułem: Sesja fotograficzna, data, Imię i nazwisko uczestnika

2. Czas na dokonanie wpłaty zadatku wynosi trzy dni robocze. W przypadku braku wpłaty zadatku, termin sesji jest automatycznie anulowany i wraca do puli terminów „wolnych”, możliwych do rezerwacji przez innych Klientów.

3. Pierwsze przesunięcie terminu sesji (z winy Klienta) wiąże się z koniecznością niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego i nie później niż do dnia planowanej sesji) uiszczenia zapłaty za sesję w pełnej wysokości (dopłaty pozostałych 50%).

4. Drugie przesunięcie terminu sesji (z winy Klienta) jest bezpłatne.

5. Próba trzeciego przesunięcia terminu sesji (z winy Klienta) lub rezygnacja z sesji powoduje przepadnięcie całości wpłaty.

6. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku, jaki spoczywa na Kliencie, by przygotować się do sesji (organizacja urlopu, umówienie się z kosmetyczką itp.), zatem przesunięcie sesji z winy fotografa zdarza się niezwykle rzadko i to w sytuacjach wyjątkowo ważnych. W takim przypadku Klient ma do wyboru:

  • natychmiastowy zwrot wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości;

  • wykonanie w nowym terminie sesji w wariancie rozszerzonym (dodatkowe zdjęcia, lokalizacje, odbitki itp.), którego zakres każdorazowo jest ustalany indywidualnie.

§4

Klient jest zobowiązany przekazać Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących jego usług (np. przesłania linku do stworzonej galerii online, kontaktu mailowego, telefonicznego). Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu. Podając swoje dane Klient zgadza się na przetwarzanie ich przez Fotografa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

§5

Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.

§6

O ile wcześniej strony nie umówią się inaczej, płatność za sesję należy uiścić nie później niż w momencie rozpoczęcia sesji (uwaga – wszystkie rozliczenia związane z realizowaną usługą dokonywane są w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na konto podane w §3 ust. 1)

§7

1. O ile warunki umowy nie stanowią inaczej selekcji zdjęć, które następnie zostaną poddane obróbce graficznej i przekazane Klientowi, dokonuje Klient spośród wstępnie wyselekcjonowanych przez Fotografa ujęć. Klient może powierzyć tę czynność Fotografowi, który dokona wyboru według własnego uznania, polegając na swoim zmyśle estetyki.

2. O ile warunki umowy nie stanowią inaczej, każde zdjęcie (bez względu na rodzaj sesji) podlega profesjonalnemu, ręcznemuretuszowi twarzy mającemu na celu usunięcie takich mankamentów jak przebarwienia, krosty, wypryski, brodawki, widoczne naczynia krwionośne w białkach oczu, nieagresywne wybielenie uzębienia itp. W odróżnieniu od retuszu zautomatyzowanego (przy użyciu np. presetów lub filtrów zmiękczających) taki sposób obróbki zapewnia zachowanie struktury skóry, co obrazuje poniższe zestawienie. Z oczywistych względów zdjęcia, na których struktura skóry twarzy nie jest widoczna lub jest niewyraźna (np. zdjęcia robione z dużej odległości, wykonane w niekorzystnych warunkach oświetleniowych itp.), poddawane są retuszowi ograniczonemu – dostosowanemu do stopnia szczegółowości fotografii (a w ekstremalnych przypadkach retusz nie jest dokonywany w ogóle).

retusz

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem, w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma również możliwości wymiany wybranych ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.

4. Fotograf ma 30 dni roboczych na oddanie gotowych fotografii.

5. Usługa EKSPRESS, gdy Klient otrzymuje fotografie obrobione do 3-7 dni wiąże się z dopłatą 200 zł.

§8

  1. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii, jaką zakupił. O ile warunki umowy nie stanowią inaczej, każde zdjęcie przekazywane jest Klientowi w dwóch wariantach kolorystycznych (wersja kolorowa i autorska czarno-biała). Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć, czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Istnieje natomiast możliwość dokupienia dodatkowych zdjęć na indywidualnie ustalonych warunkach.

    porównanie1

 

 

 

 

2. Fotograf nie daje możliwości zakupu nieobrobionych fotografii w formacie JPG, czy RAW.

3. Przygotowania do sesji i współpraca z Fotografem podczas realizacji sesji są niezwykle ważne i to od nich w dużej mierze zależy jakość zdjęć. Fotograf udzieli wskazówek i porad na etapie przygotowań oraz będzie przewodnikiem w trakcie sesji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołaną zaniedbaniami ze strony Klienta (nieodpowiedni ubiór, brak makijażu, niestaranna fryzura, zaniedbane paznokcie, zmęczenie) i/lub brakiem współpracy podczas sesji (np. dziecko wykorzystujące czas sesji do okazania buntu i niezadowolenia).

§9

Decydując się na sesję w plenerze Klient jest świadomy, że nieodłącznym elementem pleneru są owady, zwierzęta, rośliny, a także może pojawić się woda, błotko, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami czy wężami boa 🙂 leży po stronie Klienta. Fotograf nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ugryzienia owadów, zadrapania itp. zdarzenia. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu Klient powinien zachować zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

§10

W przypadku realizacji sesji z udziałem dzieci, rodzic/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko/dzieci przed sesją, w czasie jej trwania oraz po jej wykonaniu.

Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest kontrolowanie zachowania i opieka nad małoletnim, w szczególności ochrona osób i mienia. Jeżeli z jakichkolwiek względów powyższe warunki nie mogą zostać spełnione, fotograf ma prawo zakończyć sesję ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości jej przełożenia/powtórzenia, a za ewentualne straty/szkody spowodowane przez dziecko/dzieci, w 100% odpowiadają rodzice/opiekunowie (także finansowo). W powyższej, bardzo mało prawdopodobnej sytuacji fotograf zobowiązuje się do oddania (jako rezultatu sesji) materiału, który do danego momentu udało mu się stworzyć/zgromadzić.

§11

Przebieg sesji może być obserwowany przez osoby towarzyszące Klientowi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wcześniej o takim zamiarze fotograf zostanie poinformowany i obecność tych osób nie będzie zakłócała lub utrudniała realizacji sesji (np. istnienie odpowiedniej ilości miejsca w zamkniętych pomieszczeniach). Rejestracja przebiegu sesji (robienie zdjęć, nagrywanie filmów) zarówno przez Klienta jak i osoby towarzyszące jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą fotografa.

§12

Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na niekomercyjne upublicznienie swojego wizerunku w mediach społecznościowych (m.in. facebook, instagram), stronie internetowej fotografa, jego blogu, podczas wernisaży, wystaw, konkursów jak również publikacji zdjęć w prasie i materiałach reklamowych. Wyrażenie takiej zgody jest dla Fotografa niezwykle ważne, gdyż to jedyny sposób na promocję własnych prac. Udzielenie zgody następuje przez podpisanie stosownej klauzuli zawartej na końcu umowy. W każdej chwili Klient ma możliwość wycofania zgody.

§13

Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa. Zakupienie fotografii, o ile umowa nie stanowi inaczej, nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, zatem Klient nie może dokonywać przeróbek zdjęć (zmiana kolorystyki, nakładanie filtrów, kadrowanie), a w przypadku publikacji zdjęć w miejscach ogólnodostępnych (np. media społecznościowe) zobowiązany jest do umieszczania informacji o Fotografie, jako autorze zdjęcia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu takiego oznaczania zawarte są w umowie.

§14

Ze względów etycznych retusz nie obejmuje zmiany kształtów twarzy/ciała, przedłużana/skracania/zmiany koloru włosów itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach taka korekta jest jednak możliwa i wówczas usługa graficzna zostanie wyceniona indywidualnie.

§15

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik sesji fotograficznej znajduje się pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu lub zachowuje się w sposób agresywny, nieprzewidywalny itp. sesja zdjęciowa nie zostanie zrealizowana. W takim przypadku Klient traci prawo do żądania realizacji sesji w innym terminie, jak również zwrotu zadatku/zapłaty za sesję, a jeśli sesja nie została opłacona w całości jest zobowiązany do uregulowania pełnej należności.